Služba Microsoft SharePoint je intranetová platforma pro podporu týmové spolupráce a řízení vnitrofiremních procesů. Vyznačuje se maximální uživatelskou přívětivostí, robustní funkčností a vysokým výkonem.

Nabízíme vám nasazení tohoto unikátního produktu do prostředí vaší firmy. Naším zaměřením je snaha dosáhnout maximální využitelnosti při zachování přijatelných nákladů, proto se specializujeme převážně na zdarma dostupné edice databázového stroje SQL Server a SharePoint Foundation.

POSTUP IMPLEMENTACE

 • ANALÝZA ZADÁNÍ

  Po obdržení poptávky s Vámi zdarma zkonzultujeme vaše hlavní požadavky

 • NÁVRH ŘEŠENÍ S CENOVOU NABÍDKOU

  Po důkladem seznámení s vašimi požadavky vypracujeme cenovou nabídku a přibližný návrh řešení

 • SMLOUVA NEBO OBJEDNÁVKA

  Po schválení cenové nabídky následuje podpis smlouvy o dílo, případně příjmeme objednávku v případě menšího rozsahu projektu.

 • DETAILNÍ ANALÝZA POŽADAVKŮ

  První etapou realizace je detailní analýza požadavků a konzultace se zodpovědnými pracovníky, kdy upřesníme detaily navrhovaného řešení a získáme tak jistotu správného návrhu ještě před zahájením vlastní implementace.

 • IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ

  Dle finální analýzy a návrhu provedeme implementaci požadovaných funkcí.

 • PODPORA, SERVIS, ROZŠIŘOVÁNÍ

  Většina projektů je dlouhodobá a vyžaduje podporu během provozu a další rozšiřování funkcionalit dle nových požadavků.

NAŠE PRODUKTY A ROZŠÍŘENÍ

 • ŘÍZENÁ DOKUMENTACE

  Nástroje pro správu dokumentů – tvorbu, evidenci, připomínkování, přezkoumání, schvalování, změnové řízení, seznamování…

 • ÚKOLY A ŘÍZENÍ

  Jednoduché a efektivní nástroje pro důsledné řízeni Vaší firmy – správu úkolů a podúkolů, schvalovací řízení, rozdělovníky…

 • LIDSKÉ ZDROJE

  Evidence informací o zaměstnancích se zaměřením na řízení odborné způsobilosti, funkcí, kompetencí, školení, …

 • PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

  Správa projektů, řešitelů, úkolů, plánování, sledování odpracovaného času (Time tracking), fakturace, export do účetnictví, výkazy práce, …