Plánování a řízení

Museli jste již někdy opakovaně urgovat nebo vysvětlovat zadaný úkol? Systém Vám poskytne informace o vybraných aktivitách Vašich podřízených, požadované reporty budete mít na stisk jednoho tlačítka. Jednoduché a efektivní nástroje pro důsledné řízeni Vaší firmy – správu úkolů, efektivní vedení porad apod.

ŘÍZENÍ PORAD

 • Zadávání strukturovaného zápisu z porady přímo do databáze, včetně úkolů z nich plynoucích
 • Kontrola úkolů z předchozích porad
 • Snadná orientace v záznamech
 • Uživatelsky jednoduše nastavitelný přístup k jednotlivým poradám

ŘÍZENÍ ÚKOLŮ

 • Správa úkolů – evidence splněných a nesplněných úkolů, včetně vazby na zdroj úkolu
 • Možnost zadání podúkolu k primárnímu úkolu
 • Automaticky nastavená oprávnění na čtení úkolů – základ pro řízení firmy
 • Možnost nastavení emailového upozornění na nový úkol
 • Možnost napojení úkolů na MS Outlook

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

 • Automaticky generované upozorňování na události z plánování a řízení a z ostatních čístí firemního software DIRECTIS
 • Informace se zobrazují vybraným uživatelům na titulní stránce
 • Operativní zadávání informací pro vybrané skupiny uživatelů
 • Možnost nastavení odesílání emailů s upozorněními

PŘÍKAZY ŘEDITELE

 • Operativní řízení firmy pomocí elektronických příkazů ředitele
 • Evidence platných a splněných příkazů
 • Možnost zadávání úkolů a opatření
 • Vazba na zapracování příkazů do dokumentace

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře
nebo zavolejte +420 603 148 155