Infrastruktura

Pokud si odpovíte na všechny následující tyto otázky ANO, pak pro vás máme to správné řešení!

  • Chcete mít pod kontrolou údržbu a servis strojů, výrobních či nevýrobních zařízení a objektů?
  • Chcete mít přehled o dokumentaci jejich dosavadní údržby a servisních zásahů? 
  • Chcete jednoduše a efektivně plánovat servisní úkony tak, aby byla dodržena jejich daná lhůta? 
  • Chcete předejít placení vysokých pokut od státních orgánů z důvodu nedodržení lhůt servisních úkonů? 
  • Chcete předejít úrazům ve vaší organizaci a poskytnout bezpečné pracovní podmínky pro vaše zaměstnance? 

Evidence zařízení

Naše řešení Vám nabízí efektivní řízení údržby a servisu strojůvýrobních i nevýrobních zařízeníbudov a jiných objektů spolu s dokumentací o provedených servisních úkonech a jejich historii. 

Stroje a zařízení můžete přehledně členit do oblastí, skupin a tříd dle účelu jejich použití, a to na tlakovézdvihacíelektricképlynové (VTZ – vyhrazená technická zařízení) a ostatní jako například ruční nářadí, vázací prostředky, hasicí přístroje, komíny, žebříky, měřidla a jiné.

Součástí evidence jsou také uvedení pracovníci obsluhující tato zařízení a záznamy o provedeném proškolení obsluhy s termíny a jejich platnostmi.

Údržba, servis a jejich plánování

Na základě jednoduchého zatřídění Vám DIRECTIS  pomůže přehledně plánovat jednotlivé servisní úkony tak, aby nedocházelo k jejich opomenutí. K tomu vám bude nápomocen systém upozornění formou e-mailové zprávy na konec platnosti servisních úkonů v dostatečném předstihu. Toto vše Vám umožní mít proces řízení infrastruktury pod kontrolou.

Náklady na servis a údržbu pod dozorem

Veškeré informace obsažené v DIRECTIS Vám budou sloužit i pro využití provozovaných zařízení a náklady na udržování jejich provozuschopnosti.  

Bezpečnost až na prvním místě

Pro vedení organizace je také velmi důležitá otázkaposkytnutí bezpečného prostředí pro své pracovníky prostřednictvím pravidelně udržovaných strojů a zařízení. 

Zaujala Vás naše nabídka?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře
nebo zavolejte +420 603 148 155