Řízení lidských zdrojů pokrývá proces od příjmu zaměstnance přes přidělení funkcí, začlenění do prostředí firmy, přidělení kompetencí a povinností, evidenci a řízení výcviku, evidenci dosažené kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, plánování, evidenci a schvalování dovolených až po řízení úkonů spojených s odchodem zaměstnance. Management lidských zdrojů DIRECTIS uspoří Váš administrativní čas, poskytne okamžitý přehled a omezí chybovost.

EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ

  • Potřebné personální údaje
  • Přiřazení funkcí, kompetencí, pracovní náplň …
  • Plánování, schvalování a evidence dovolených
  • Přehled o souběhu dovolených v personálním kalendáři

FUNKCE

  • Hiearchické pracovní funkce ve vazbě na pracovní náplně
  • Vstupní a výstupní personální úkony pro jednotlivé pracovní funkce

EVIDENCE ŠKOLENÍ

  • Evidence periodických školení včetně hlídání termínů platnosti
  • Odborná školení včetně schvalování účasti