Wireframe – drátový model

Wireframe je termín popisující definici funkčních prvků (jaké prvky bude web obsahovat) a jejich rozmístění na webové stránce (např. logo, menu, aktuality, projekty, fotogalerie, patička).

Důležité: není to grafický návrh, ten je vytvořen až na základě hotového Wireframe. Skládá se z čar a textů, více barev než černá/bílá se nedoporučuje, max. pro odlišení aktivních prvku (odkazy).

EXISTUJÍ 4 TYPY WIREFRAME.

 • Textový Wireframe

  Vše je popsáno v textu (nepřipomíná schéma, spíše souvislý text, případně seznam bodů – osnova)

 • Stručný, blokový Wireframe

  Blokové schéma rozvržení stránky – velikost bloků nehraje roli, pouze jejich rozmístění. Bloky mohou obsahovat stručný popis svého obsahu.

 • Podrobný Wireframe

  Detailní blokové schéma rozvržení stránky. Jednotlivé bloky mohou obsahovat již reálné texty (potom je následný proces výroby webu výrazně přesnější a má hladší průběh), obvykle se používají jen „Lorem ipsum“ pro navození představy, jak rozsáhlé texty budou v jednotlivých blocích.

 • Aktivní, proklikávací Wireframe

  Rozšíření Podrobného Wireframe – nejpodrobnější typ, používá se výhradně u velmi rozsáhlých projektů typu (B2B a B2C portály, intranet, extranet, apod.)Výsledek je velmi podobný typu 3. s tím rozdílem, že navigační prvky jsou funkční -> nevzniká nedorozumění při definici „mapy stránek“, případně tvorby složitějších navigačních struktur (wizardy, procesy objednávky, apod.). Bývá také nazančeno chování v případě chyby (špatně vyplněné údaje, navigace na neexistující stránku, apod.).

NEJČASTĚJŠÍ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PRO VYTVOŘENÍ WIREFRAME

 • základní: MS PowerPoint, MS Word
 • vhodnější: MS Visio (Windows), OmniGraffle (Mac), SmartDraw, Axure, Adobe Flash, Adobe Illustrator a Inkscape