Wireframe – drátový model

wireframe

Wireframe je termín popisující definici funkčních prvků (jaké prvky bude web obsahovat) a jejich rozmístění na webové stránce (např. logo, menu, aktuality, projekty, fotogalerie, patička). Důležité: není to grafický návrh, ten je vytvořen až na základě hotového Wireframe.Zkládá se z čar a textů, více barev než černá/bílá se nedoporučuje, max. pro odlišení aktivních prvku (odkazy).

EXISTUJÍ 4 TYPY WIREFRAME.

 1. Textový Wireframe

  Vše je popsáno v textu (nepřipomíná schéma, spíše souvislý text, případně seznam bodů – osnova)

 2. Stručný, blokový Wireframe

  Blokové schéma rozvržení stránky – velikost bloků nehraje roli, pouze jejich rozmístění. Bloky mohou obsahovat stručný popis svého obsahu.

 3. Podrobný Wireframe

  Detailní blokové schéma rozvržení stránky. Jednotlivé bloky mohou obsahovat již reálné texty (potom je následný proces výroby webu výrazně přesnější a má hladší průběh), obvykle se používají jen „Lorem ipsum“ pro navození představy, jak rozsáhlé texty budou v jednotlivých blocích.

 4. Aktivní, proklikávací Wireframe

  Rozšíření Podrobného Wireframe – nejpodrobnější typ, používá se výhradně u velmi rozsáhlých projektů typu (B2B a B2C portály, intranet, extranet, apod.)Výsledek je velmi podobný typu 3. s tím rozdílem, že navigační prvky jsou funkční -> nevzniká nedorozumění při definici „mapy stránek“, případně tvorby složitějších navigačních struktur (wizardy, procesy objednávky, apod.). Bývá také nazančeno chování v případě chyby (špatně vyplněné údaje, navigace na neexistující stránku, apod.).

NEJČASTĚJŠÍ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PRO VYTVOŘENÍ WIREFRAME

 • základní: MS PowerPoint, MS Word
 • vhodnější: MS Visio (Windows), OmniGraffle (Mac), SmartDraw, Axure, Adobe Flash, Adobe Illustrator a Inkscape