Zvolte si směr. Využijte naplno obchodní potenciál internetu.

Webové stránky bez návštěvníků vám nepřinesou žádný profit. Absence marketingu je mnohdy důvod krachu internetových projektů a mylné svedení viny na špatně vytvořené webové stránky.

CO BY NEMĚLO PŘI INTERNETOVÉ KAMPANI CHYBĚT:

 • Definice cílů

  Alespoň v základních bodech byste měli mít jasno čeho chcete v internetové kampani dosáhnout.

 • Určení cílové skupiny

  Definice cílové skupiny pomůže vybrat fungující marketingové nástroje a použít je efektivním způsobem.

 • Výběr dostupných nástrojů

  Vhodnou kombinací marketingových nástrojů lze dosáhnout požadovaných výsledku s nízkými finančními náklady.

 • Plán kampaní

  Jednotlivé marketingové akce do sebe musí zapadat.

 • Analýza výsledku

  Co nelze změřit, nelze ani řídit. Každá kampaň musí mít měřitelné výsledky a ty musí sloužit pro další rozhodování.

 • Revize a opakování procesů

  Dle tzv. demingova cyklu – tj. PDCA (Plan-Do-Check-Act čili plánuj-udělej-zkontroluj-jednej“) lze opakováním a zlepšováním marketingu zdokonalovat celý proces a dosahovat stále lepších výsledků.

NÁSTROJE INTERNETOVÉHO MARKETINGU

 • SEO optimalizace

  Boj o lepší pozici ve výsledcích internetových vyhledáváčů se stal neoddělitelnou součástí většiny internetových projektů.

 • PPC kampaně, remarketing

  Pomocí PPC kampaní lze dosáhnout rychle (do několika minut od spuštění nové webové prezentace) požadované návštěvnosti s přesným zacílením. Remarketing pak osloví již jednou přichozivší návštěvníky vaší prezentace na nečekaných místech internetu.

 • Sociální sítě

  Jednoznačně současný trend internetového marketingu. Pomocí dobře vytvořených kampaní na sociálních sítí lze dosáhnout lavinového přívalu návštěvníků vašich projektů.

 • Direct mail

  Přímé oslovení zákazníku pomocí e-mailu vždy patřilo k nejefektivnějším způsobům získávání návštěvníků.