Zvolte si směr. Využijte naplno obchodní potenciál internetu.

Webové stránky bez návštěvníků vám nepřinesou žádný profit. Absence marketingu je mnohdy důvod krachu internetových projektů a mylné svedení viny na špatně vytvořené webové stránky.

CO BY NEMĚLO V KAMPANI CHYBĚT:

 • DEFINICE CÍLŮ

  Alespoň v základních bodech byste měli mít jasno čeho chcete v internetové kampani dosáhnout.

 • URČENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

  Definice cílové skupiny pomůže vybrat fungující marketingové nástroje a použít je efektivním způsobem.

 • VÝBĚR DOSTUPNÝCH NÁSTROJŮ

  Vhodnou kombinací marketingových nástrojů lze dosáhnout požadovaných výsledku s nízkými finančními náklady.

 • PLÁN KAMPANÍ

  Jednotlivé marketingové akce do sebe musí zapadat.

 • ANALÝZA VÝSLEDKŮ

  Co nelze změřit, nelze ani řídit. Každá kampaň musí mít měřitelné výsledky a ty musí sloužit pro další rozhodování.

 • REVIZE A OPAKOVÁNÍ PROCESŮ

  Dle tzv. demingova cyklu – tj. PDCA (Plan-Do-Check-Act čili plánuj-udělej-zkontroluj-jednej“) lze opakováním a zlepšováním marketingu zdokonalovat celý proces a dosahovat stále lepších výsledků.

NÁSTROJE INTERNETOVÉHO MARKETINGU

 • SEO OPTIMALIZACE

  Boj o lepší pozici ve výsledcích internetových vyhledáváčů se stal neoddělitelnou součástí většiny internetových projektů.

 • PPC KAMPANĚ, REMARKETING

  Pomocí PPC kampaní lze dosáhnout rychle (do několika minut od spuštění nové webové prezentace) požadované návštěvnosti s přesným zacílením. Remarketing pak osloví již jednou přichozivší návštěvníky vaší prezentace na nečekaných místech internetu.

 • SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  Jednoznačně současný trend internetového marketingu. Pomocí dobře vytvořených kampaní na sociálních sítí lze dosáhnout lavinového přívalu návštěvníků vašich projektů.

 • DIRECT MAIL

  Přímé oslovení zákazníku pomocí e-mailu vždy patřilo k nejefektivnějším způsobům získávání návštěvníků.

Ukázky prácePotřebuji internetový marketing: