Modul řízení dokumentace DIRECTIS má v sobě integrovány nástroje nejen pro snadnou pro tvorbu, evidenci, připomínkování a schvalování, ale též pro změnové řízení, archivaci i skartaci dokumentů. Kompletní životní cyklus naleznete v diagramu níže.

Systém řízení dokumentace DIRECTIS:

  • Obsahuje strukturovanou dokumentaci s návazností na zdrojové šablony
  • Nabízí možnost připomínkování, přezkoumání a schvalovací proces dokumentů.
  • Nezapomíná ani na evidenci změn verzování a automatické notifikace o změnách.
  • Myslí i na elektronicky řízené a dokladované seznamování příslušných pracovníků s platnými dokumenty.
  • Má integrováno řízení přístupu ke skupinám dokumentů i individuálně pro jednotlivé dokumenty.
  • Samozřejmě nabízí fulltextové vyhledávání i vyhledávání pomocí kódování dokumentace.
schema_ds